Thi Công Xây Dựng

THI CÔNG PHẦN THÔ

Hình ảnh thi công nhà từ khi đào móng đến hoàn thiện nhà bác hoàng hữu gấm, tại hà …