Thi công nhà kết cấu thép

THI CÔNG PHẦN THÔ

Hình ảnh thi công nhà từ khi đào móng đến hoàn thiện nhà bác hoàng hữu gấm, tại hà …