Cải Tạo Trường Tiểu Học Quang Trung, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Chủ đầu tư: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA
Địa chỉ: SỐ 6 ĐẶNG TIẾN ĐÔNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, TP HÀ NỘI
Số tầng: CẢI TẠO 1 SỐ HẠNG MỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC, ỐP LÁT SÂN TRƯỜNG
Số phòng:
Chiều dài: 190
Chiều rộng: 58
Mặt tiền:
Phong cách:
Mặt tiền: SÂN TRƯỜNG
Năm thực hiện: 2017

Hình ảnh thi công cải tạo hạ tầng, ốp lát sân vườn trường tiểu học Quang Trung, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội