Cải Tạo Nhà Anh Công – Chị Oanh Nguyễn Văn Trỗi -Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Chủ đầu tư: ANH CÔNG CHỊ OANH
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN TRỖI, QUẬN HOÀNG MAI
Số tầng: 4
Số phòng: 7
Chiều dài: 12
Chiều rộng: 4
Mặt tiền: 1
Phong cách: HIỆN ĐẠI
Mặt tiền: NHÀ Ở
Năm thực hiện: 2017

         Hình ảnh đang cải tạo                         Hình ảnh sau khi cải tạo

Hình ảnh thi công cải tạo nhà Anh Công – Chị Oanh Nguyễn Văn Trỗi -Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội